Nedrivning af hestestald

Nedrivning af den sidste staldbygning som Frederiksberg Sporveje brugte til deres heste og vognkusk som har overnattet på 1. salen. Ejerforeningen ønskede at renovere og benytte bygningen fælleslokaler men desværre stod den ikke til at redde. Bygningen blev nedrevet manuelt og alt affald sorteret og bortkørt i containere.       

Pudsning af facade Snogegårdsvænget 20

Facaderenovering af et plans villa muret i gasbeton Malingslag er afrenset til bunden og der er udført div. reparationer i bunden. Herefter er der påført et lag netarmeret gundpuds og facaden er afsluttet i et lag hvid glittet fiberpuds. Produktet er fra Mesterpuds.dk  Et produkt der varmt kan anbefales !