Tagudskiftning Vesterfælledvej

Som hovedentreprenør har vi pt. dette Københavnertag på bedding. Udover fuld tagudskiftning skal der udføres facadeafrensning og div. reparationer på murværket på gadesiden. Vi forventer opstart af denne totalentreprise i løbet af sommeren 2020.

Tagreparationer Ravnsborggade

På dette Københavnertag har vi pga. vandindtrængen tætnet tagpappen med et lag tjære. Sådan en løsning er kun en nødløsning da vejrliget og dermed temperatursvingninger nedbryder belægningen over tid.