Når man skal fjerne bærende murværk i sin bolig er det vigtigt at vide hvordan det skal gøres !

Du får brug for en bygningsingeniør som skal rådgive til den rigtige løsning samt udføre de statiske beregninger og ligeledes udføre plan og detail-tegninger.

Der skal ansøges om byggetilladelse og det står bygherre for bilagt ingeniørens materiale.

Inden arbejdet igangsættes skal der udføres tilstrækkelig afstivning af bjælkelag og denne bør godkendes af den rådgivende ingeniør.

Bygherre tegner typisk en All risk entreprise-forsikring på sådanne type opgaver.

På følgende fotoserie ses et pilotprojekt hvor alle bærende vægge fjernes i stueetagen og indgang til 1. ste sal udvides.