Som hovedentreprenør har vi pt. dette Københavnertag på bedding.

Udover fuld tagudskiftning skal der udføres facadeafrensning og div. reparationer på murværket på gadesiden.

Vi forventer opstart af denne totalentreprise i løbet af sommeren 2020.