Her i Cafe Otto har vi lavet flisearbejdet og renoveret det rå murværk ved afrensning af sten samt fugereparationer.