Kontakt

Hansen Entrepriser Aps.

Banefløjen 5, 2. th.
2700 Brønshøj

Entreprenør Claus Hansen

Telefon: 20 64 22 27

E-mail: hansenentrepriser@gmail.com

CVR 13 32 86 92
CVR Aps. 40 38 95 98