Facaderenovering af et plans villa muret i gasbeton

Malingslag er afrenset til bunden og der er udført div. reparationer i bunden.

Herefter er der påført et lag netarmeret gundpuds og facaden er afsluttet i et lag hvid glittet fiberpuds.

Produktet er fra Mesterpuds.dk  Et produkt der varmt kan anbefales !